Stuart Weitzman ft Kate Moss

Fashion

Dir: Mario Testino

Prod: MarioTestino+

Format: Alexa